Styrelseledamöter i "Affärn i Östra Ryd ekonomisk förening"

 

 

Ann-Catrin Carlsson
Hans Hagdahl
Mats Carlsson
Helen Lilja
Annika Nyström Brunnberg
Suppleant: Olle Hilleberg