Länsstyrelsen i Östergötlands län beslutar ge stöd till Solcellsanläggning

Länsstyrelsen i Östergötlands län beviljade vår ansökan om projektstöd för Solcellsanläggning och kartongpress inom landsbygdsprogrammet 2014–2020.

Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
Solcellsanläggningen består av 112 moduler med max effekt på 44,8 kW.
Anläggningen kördes igång under första veckan i mars 2022, och i diagrammet nedan jämförs affärns elkostnad mellan åren
2021 (El köp 2021)  och 2022 (El netto 2022) för att visa effekten av investeringen.
 
 
 

elkost aug 2022   Solel1  Solel2


Swedbank genom Sparbanksstiftelsen har gett stöd

Under 2022 kommer vi också att kunna investera i ett nytt frysskåp och en spis, detta via stöd från Swedbank genom Sparbanksstiftelsen Alfa

                                   swedbank

 


Region Östergötland har gett stöd
 
Via region Östergötland har vi sökt och fått bidrag till ytterligare en AC. Denna AC innebär att vi kan hålla en bra temperatur i affärslokalen
under hela året, detta till en låg kostnad då vi själva producerar elen!
 

 
Länsstyrelsen i Östergötlands län beslutade hösten 2022 ge stöd för inköp och installation av AC 
för lokalkyla, akustikplattor till café, frysskåp och asfaltering av plan och parkering
framför Affärn 
 
 
Länsstyrelsen i Östergötlands län beviljade vår ansökan om projektstöd för Asfaltering, AC, akustikplattor cafe och frysskåp allt inom landsbygdsprogrammet 2014–2020.                                      Stödet från landsbygdsprogrammet 2014–2020 finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.