Mötesplatsen

 

Mötesplatsen är den del av Affärns byggnad som används för möten och för cafét. Den har en informationsplats för kommunens turistinformation m.m. Mötesplatsen kan användas för möten av alla slag för upp mot 20 personer. Plats kan bokas och kaffe m.m. beställas i butiken.
Mötesplatsen har uppförts med bidrag från EU:s jordbruksfond för landsbygdsutveckling och Leaderområde Kustlandet.

 

 

Här finns det fritt WiFi och möjlighet att köpa fika med tilltugg!